Terreinreglement Tennis

  • Elk speeluur moet worden gereserveerd via het reservatiesysteem via www.tennisvlaanderen.be .
  • Tennisschoenen (schoenen met een vlakke zool) zijn verplicht!
  • Bij droog weer dient het terrein gesproeid te worden VOOR gebruik. 
  • Na elke spelbeurt moet het terrein volledig gekeerd worden. Doe dit steeds in de breedte van het veld. * (zie onderaan)
  • De terreinen dienen netjes achtergelaten te worden.
  • Indien de terreinen te nat (zichtbare watervlekken) liggen, kan er niet gespeeld worden.
  • Interclub, lessen en clubactiviteiten hebben voorrang op de terreinreservaties.
  • Tijdens het Open Tornooi kan er niet gespeeld worden door niet-leden.
  • De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.
  • Om de integriteit van onze sport te behartigen en te bewaken volgt de Metallic de gedragscodes van de VTV in verband met grensoverschrijdend gedrag.

Bij herhaaldelijk niet-naleven kan schorsing of uitsluiting het gevolg zijn, dus gelieve u aan de bovenstaande regels te houden !

 

 

 

De sleepnetten zijn op specifieke plaatsen opgehangen aan de tennisterreinen zodat er geen hinder is tijdens het spelen of sproeien.