Clubreglement - Tennis

Hoe minder wetten en/of regels er bestaan, des te minder er overtreden kunnen worden! Wij rekenen erop dat al onze leden zich aan de voorschriften houden; binnen & rondom onze tennisclub.

Toch willen wij nog even uw aandacht vestigen op de volgende punten:

 

 • Het tennisseizoen begint op 1 april en eindigt in oktober 2023, tenzij anders ingevolge de weersomstandigheden.
 • De banen zijn toegankelijk voor : 
  • spelende leden
  • niet-clubleden, mits betaling van een vergoeding via de app van tennis vlaanderen. (Je kan hiervoor een gratis account aanmaken bij Tennis & Padel Vlaanderen. Bij het afsluiten van een lidmaatschap wordt het betaald bedrag van het lidgeld afgetrokken.) of maximaal 2 keer op uitnodiging.
  • Voor "gezelligheids-ontmoetingen" vragen we een vergoeding van 10 euro/pp voor niet-clubleden, met een maximum van 20 euro per plein. De ontmoeting hoort eerst goedgekeurd te worden door het bestuur van Metallic en steeds in overleg met onze baruitbaters.
 • Deponeer afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.
 • Na iedere speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat achtergelaten te worden; de volledige gravelterreinen dienen gesleept te worden =>van buiten naar binnen
 • Mogen we vragen, de verantwoordelijkheid te nemen, om de terreinverlichting te doven direct na je speelbeurt.
 • De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk voor uitrustingen die achter gelaten worden, noch voor de vervreemding van persoonlijke voorwerpen of geld.
 • Spelers dienen op de banen gekleed te zijn in tenniskleding, welke in overeenstemming is met de geldende normen. Draag steeds de verplichte tennisschoenen.
 • De terreinen en het materiaal zijn eigendom van onze tennisclub.
  • De spelers zijn verplicht, op straf van schorsing of uitsluiting zonder terugbetaling van de reeds gestorte bedragen, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen onmiddellijk te melden.
 • Ieder lid wordt geacht bij zijn toetreding tot de club, kennis te hebben genomen van de reglementen.
 • Als er voldoende terreinen beschikbaar zijn, mag je als Metallic-lid onbeperkt tennissen. (uitzonderingen zie hieronder beschreven)
  • Alle georganiseerde trainingen, officiële wedstrijden & tornooien hebben voorrang bij de terreinbezetting.
  • Hou dus rekening met de activiteiten-agenda.
  • Wanneer alle pleinen bezet zijn en als er dan nog spelers aankomen die duidelijk hun wens om te tennissen kenbaar maken, dan mogen de dan spelende speelsters/spelers nog maximum 45 minuten verder spelen.
  • Speel bij grote drukte liefst dubbelspel.

Wij hopen dat IEDEREEN gebruik maakt van de terreinen, ook de beginnelingen.

Houdt u zich aan de regelingen en tracht bij eventuele moeilijkheden de zaak op een eerlijke en beleefde manier met elkaar op te lossen. Een dosis gezond verstand helpt vaak.

 

Elk VTV-lid wordt automatisch verzekerd bij de Vlaamse Tennisvereniging, dus als er iemand gekwetst raakt, vragen wij dit zo

vlug mogelijk te melden via communicatiemetallic@gmail .

Aangifte gebeurt steeds via de club waar men lid is en de aangifte moet binnen de 8 werkdagen binnen zijn.