Clubreglement

Hoe minder wetten en/of regels er bestaan, des te minder er overtreden kunnen worden! Wij rekenen erop dat al onze leden zich aan de voorschriften houden; binnen & rondom onze tennisclub.

Toch willen wij nog even uw aandacht vestigen op de volgende punten:

 
1.Het tennisseizoen begint op 1 april en eindigt in oktober 2023, tenzij anders ingevolge de weersomstandigheden.

2.De banen zijn toegankelijk voor

    -spelende leden
    -niet-clubleden, mits betaling van een vergoeding via de app van tennis vlaanderen.

     je kan hiervoor een gratis account aanmaken bij tennis vlaanderen)

     Bij het afsluiten van een lidmaatschap wordt het betaald bedrag van het lidgeld afgetrokken.

     (maximaal 2 keer op uitnodiging) 

    -Voor "gezelligheids-ontmoetingen" vragen we een vergoeding van 10 euro/pp voor niet-clubleden, 

     met een maximum van 20 euro per plein.
     De ontmoeting hoort eerst goedgekeurd te worden door het bestuur van Metallic
en steeds in overleg met onze baruitbaters.

 3.Deponeer afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.

 4.Na iedere speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat achtergelaten te worden; de volledige gravelterreinen dienen

    gesleept te worden =>van buiten naar binnen

 5.Mogen we vragen, de verantwoordelijkheid te nemen, om de terreinverlichting te doven direct na je speelbeurt.

 6.De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk voor uitrustingen die achter gelaten  

    worden, noch voor de vervreemding van persoonlijke voorwerpen of geld.

 7.Spelers dienen op de banen gekleed te zijn in tenniskleding, welke in overeenstemming is met de geldende normen.

    Draag steeds de verplichte tennisschoenen.

 8.De terreinen en het materiaal zijn eigendom van onze tennisclub. De spelers zijn verplicht, op straf van schorsing of uitsluiting

    zonder terugbetaling van de reeds gestorte bedragen, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen onmiddellijk te melden.

 9.Ieder lid wordt geacht bij zijn toetreding tot de club, kennis te hebben genomen van de reglementen.

 10.Als er voldoende terreinen beschikbaar zijn, mag je als Metallic-lid onbeperkt tennissen. (uitzonderingen zie hieronder

    beschreven)

                Alle georganiseerde trainingen, officiële wedstrijden & tornooien hebben voorrang bij de terreinbezetting. Hou dus rekening met de                   recreatiekalender. Wanneer alle pleinen bezet zijn en als er dan nog spelers aankomen die duidelijk hun wens om te tennissen                          kenbaar maken, dan mogen de dan spelende speelsters/spelers nog maximum 45 minuten verder spelen. Speel bij grote drukte liefst                dubbelspel. Wij hopen dat IEDEREEN gebruik maakt van de terreinen, ook de beginnelingen. Houdt u zich aan de regelingen en tracht                bij eventuele moeilijkheden de zaak op een eerlijke en beleefde manier met elkaar op te lossen. Een dosis gezond verstand helpt vaak.

 11.Elk VTV-lid wordt automatisch verzekerd bij de Vlaamse Tennisvereniging, dus als er iemand gekwetst raakt, vragen wij dit zo

    vlug mogelijk te melden communicatiemetallic@gmail . Aangifte gebeurt steeds via de club waar men lid is en de aangifte

     moet binnen de 8 werkdagen binnen zijn.