Privacyverklaring

Ook wij als vereniging ontsnappen niet aan de nieuwe wetgeving op de privacy. Tennis Vlaanderen heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld die wij als club ook mogen gebruiken.

Hier kan u deze verklaring lezen.